Miljötänk

Vi på Mandus Wire ser det som en självklarhet att i möjligaste mån minimera vår miljöpåverkan.

Mandus Wires miljöpolicy:
Vi på Mandus Wire AB skall som legotillverkare av metalliska tråddetaljer sträva efter att uppnå en resurssnål och effektiv tillverkning med minsta möjliga miljöpåverkan. Vi skall alltid följa gällande lagar och arbeta med ständiga förbättringar enligt våra miljömål.